محسن شمس

به تازگی یک ساعت هوشمند از بیراواچ خریدم واقعاً راضی هستم. کیفیت بسیار خوبی داره و انتخاب مدل‌هاش واقعاً چشم گیره