بندهای اپل واچ آینده ممکن است به شما هشدار دهند اگر از سوی اپل مورد تأیید قرار نگیرند

خریداران بندهای اپل واچ شخص ثالث در صورتی که ثبت اختراع جدیدی راه پیدا کند، ممکن است در شوک قرار بگیرند. یکی از بهترین ویژگی ها...

ادامه مطلب