حلقه‌های هوشمند Oura آینده می‌توانند دارای پشتیبانی پرداخت و جایگزینی کلیدهای شما باشند

پس از به دست آوردن Proxy راه اندازی، مجموعه ای از ویژگی های بالقوه باز شده است Oura به زودی می تواند پشتیبانی پرداخت و جایگزینی...

ادامه مطلب