به روز رسانی عظیم در ردیاب بیومتریک Woop استرس و ردیابی تکرار را اضافه می کند – و قیمت ها را کاهش می دهد

whoop ردیابی استرس و شمارش تکرارهای وزنه برداری را اضافه می کند - و قیمت مدل اشتراک خود را کاهش می دهد. این اقدام توسط مدیر عام...

ادامه مطلب