Oura اکنون می تواند به شما بگوید که آیا بدن شما شروع زودهنگام یا اواخر شب را ترجیح می دهد

حلقه‌ساز هوشمند کرونوتیپ‌ها، تنظیم ساعت بدنه و موارد دیگر را اضافه می‌کند. Oura به‌روزرسانی قابل‌توجهی را برای ردیابی خواب خود ...

ادامه مطلب